Prístupové systémy

Vytlačiť

 

Prístupové systémy, tiež označované ako systémy kontroly vstupu, slúžia na riadenie prístupu a evidenciu osôb vstupujúcich do objektov podľa prístupových práv. Samotná identifikácia môže byť vykonaná pomocou kontaktných alebo bezkontaktných identifikačných prvoku, alebo tiež zadaním kódu na vstupnej klávesnici, alebo ich kombináciou. Identifikačným prvkom je najčastejšie elektronický čip s unikátnym kódom a ich prevedenie môže byť vo forme kľúčenky, karty, prívesku, náramku a podobne. Identifikačným prvkom môže byť aj ľudské telo a prístupový systém je riadený na základe vloženia biometrického údaja človeka, napríklad odtlačku prsta, ruky, očnej sietnice, hlasu, identifikáciou celej tváre a podobne. Niektoré systémy pracujú aj na základe rozpoznania evidenčného čísla vozidla, telefónneho čísla, čiarového kódu, magnetickej karty a podobne.

Jednoduché prístupové systém sú väčšinou riadené autonómnou čítačkou (často kombinovanou s kódovou klávesnicou) a oprávneným osobám umožňujú prechod cez dvere, prípadne vykonanie inej citnosti (napríklad zapnutie nejakého stroja a podobne).

Zložitejšie – inteligentné prístupové systémy, pozostávajú z čítačiek a riadiacich jednotiek, ktoré môžu pracovať buď samostatne alebo sú zapojené v sieti. Na ich nastavenie sa používa softvér a umožňuje definovať prístupové práva, vytvárať rôzne skupiny aj časové zóny. Dokážu vykonávať záznam prístupov, umožňujú zálohu a export údajov. Umožňujú aj prepojenie na kamerové systémy alebo sami vykonávajú aj obrazový záznam prístupov. Podporujú aj prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu alebo sú súčasťou zabezpečovacích systémov. Rozsiahle systémy majú väčšinou aj hlavnú riadiacu jednotku a čítačky dokážu pracovať čiastočne autonómne.

Prístupové systémy sú často aj súčasťou dochádzkových systémov, domových vrátnikov alebo priamo dverných zámkov a samostatnou kategóriou sú aj systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov.

Vykonávacím prvkom prístupového systému býva najčastejšie elektromechanický alebo elektromagnetický zámok, tiež tak silové elektromagnety a iné servo-systémy a pohony brán a dverí.

 

Samostatnou oblasťou prístupových systémov sú aj dochádzkové systémy. Môžu to byť samostatné systémy alebo bývajú súčasťou väčšieho prístupového systém. Zabezpečujú spracovanie informácií o dochádzke pracovníkov na základe údajov zo snímačov kariet alebo snímačov biometrických údajov zamestnancov. Informujú o príchode a odchode pracovníkov, ako aj prerušenie ich pracovného času, napríklad návšteva lekár, dovolenka, obed, služobná cesta, súkromné prerušenie a iné. Zaznamenané informácie je možné spracovať v samostatnom softvéri alebo exportovať do iného mzdového programu.

Dochádzkový systém id-karta Lite

 

Aplikácie prístupových systémov

Ako prístupové systémy pre rodinné domy a malé objekty sú najvhodnejšie autonómne čítačky kariet alebo kódové klávesnice. Rovnako tak bývajú súčasťou domových vrátnikov a dverných komunikátorov. Vhodné je aj kombinovať prístupový systém so zabezpečovacím systémom, samotný vstup potom môže byť aj potvrdením oprávnenia na deaktiváciu alarmu.

Pre rozsiahlejšie objekty, kancelárie, sklady, penzióny, hotely a podobne, odporúčame sieťové inštalácie s možnosťou centrálnej konfigurácie systému cez softvér. Systém je možné použiť aj na kontrolu a ovládanie výťahu, neoprávnená osoba sa tak nedostane na poschodie kam nemá prístup.

 

Prístupové systémy pre bytové domy

Vzhľadom na vysokú frekvenciu pohybu osôb v bytových domoch, je použitie prístupových systémov veľkou výhodou, ako aj zvýšením bezpečnosti. Realizovať sa dá jednoduchými systémami, či už kontaktnou alebo bezkontaktnou technológiou. Aj pre bytové domy je možné integrovať prístupový systém priamo do audio a video vrátnikov. Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame systémy ktoré dokážu vykonávať záznam o vstupe a výstupe, ako aj možnosť napojenia na kamerový systém. V prípade viacerých dverí je možné nastaviť rôzne režimy a oprávnenia prechodu. Systém je možné rozšíriť aj o kontrolu a ovládanie výťahu.Pokračovanie...

Odporúčané produkty

 

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.