Požiarna signalizácia

Vytlačiť

 

Elektronická požiarna signalizácia je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia. Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká a príznaky požiaru v chránených objektoch. Za pomoci zvukovej a optickej signalizácie a aktivácii ďalších príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení, vie včas varovať a predchádzať tak vzniku životu nebezpečných situáci.

Dôležitá je spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách ako tlenie, zadymenie, plameň. Slúžia na to rôzne snímače ktoré sú nainštalované v objekte, napríklad opticko-dymové, tepelné, tlačidlové, prípadne iné snímače ktoré reagujú pri požiari a informujú ústredňu. Ak ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

Návrh a inštaláciu systému EPS je nutné previesť v zmysle vyhlášky č. 94/2004 a 726/2002 Z.z. ako aj noriem, napríklad STN 73 0875 a ďalších. Dôležité je aby systém EPS komunikoval aj s ďalšími systémami a zariadeniami v budove a tvoril tak jeden funkčný celok určený pre minimalizáciu ohrozenia majetku a osôb.

Systémy EPS je možné, spoločne s celým radom iných zabezpečovacích a varovných systémov, integrovať do nadriadeného systému, ktorého úlohou je združovať všetky hlásenia a monitorovať stavy všetkých technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov, tzv. dohľadové centrá a softvérové riadiace nadstavby.

Realizácia zabezpečenia objektov systémom EPS vyžaduje predchádzajúce praktické skúsenosti, ako aj teoretické odborné predpoklady. Naša spoločnosť Vám ponúka realizáciu EPS systémov od projekcie cez ištaláciu až po servis a údržbu.

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.