logolan    logotelekom    logoiptelekom    logodoorcom

Kabelážne systémy

 

Štruktúrovaný kabelážny systém je sieť metalických a optických káblov, rozvádzačov, zásuviek a iných pasívnych prvkov v hierarchickom usporiadaní. Je to základný prvok riešenia inteligentných budov. Jeho úlohou je vychádzať v ústrety všetkým telekomunikačným potrebám a rovnako požiadavkám zákazníka. Umožňuje prenos viacerých druhov na sebe nezávislých signálov ako dáta, obraz, zvuk, riadenie, po jednom type kabeláže, bez závislosti na použitom hardware a type prenosového protokolu. Od kvality – kategórie a type siete sa odvíjajú prenosové rýchlosti, ktoré môžu byť od 100 Mbit/s až po niekoľko Gbit/s. Preto je dnes nutné už pri samotnom návrhu dimenzovať kabelážny systém tak aby bol perspektívny do budúcnosti, čo pri súčasnom vývoji techniky znamená jeho dlhú životnosť.

Viac o kabelážnych systémoch

Kabelážny systém KELine 


Telekomunikačné systémy

 

Telekomunikačná technika zaznamenala v posledných rokoch takmer technickú revolúciu, hlavne v oblasti mobilnej komunikácie. Rovnako však aj klasická „káblová“ komunikácia napreduje vo vývoji a tým aj v ponúkaných službách. Zavádzanie širokopásmových služieb, integráciou telekomunikácií s obrazovými a televíznymi prenosmi, ale predovšetkým začlenenie rýchlych prenosov dát, vrátane sietí LAN, vytvára jedinečnú možnosť spojenia sa do jednotného komunikačného systému.

Do praxe sa postupne začína zavadzať aj IP telefónia a stáva sa tak súčasťou hybridných telekomunikačných systémov.

Pobočkové ústredne

IP Telefónia

Dorozumievacie zariadenia

 Odporúčané produkty

 

Dorozumievacie zariadenia vo všeobecnosti slúžia na komunikáciu medzi osobami v rámci objektu kde je takýto systém inštalovaný. Najčastejšie použitie je na komunikáciu medzi osobou ktorá do objektu chce vstúpiť (alebo hľadá nejakú osobu v objekte) a osobou, alebo osobami ktoré sa v objekte nachádzajú. Využitie nachádzajú samozrejme aj v iných prípadoch, no ich najčastejšie použitie je práve ako domové vrátniky a komunikátory (interkomy). Hlavným prvkom takéhoto systému je vstupná jednotka a telefón alebo monitor umiestnený v objekte. Princíp činnosti je jednoduchý, inicializáciou vstupnej jednotky sa aktivuje signalizácia prichádzajúceho hovoru. Zdvihnutím slúchadla alebo stlačením tlačidla sa aktivuje audio-hovor, alebo video-hovor a dochádza k obojsmernej komunikácii. Takýto systém ponuka väčšinou aj pridanú funkciu ovládania jedného alebo viacerých prvkov, napríklad elektrického zámku vo dverách. Vstupné jednotky môžu tiež obsahovať aj prístupový systém na bezkontaktné karty alebo kódový zámok.

Z pohľadu spôsobu podporovanej komunikácie môžeme rozdeliť vrátniky na

  • audio-vrátniky - umožňujú obojsmernú hlasovú komunikáciu
  • video-vrátniky - umožňujú aj prenos video signalu zo vstupnej jednotky

 

Z pohľadu použitej technológie môžeme rozdeliť vrátniky na

  • analógové
  • digitálne

 

Samostatnou kategóriou sú komunikátory pripojiteľné k pobočkovej ústredni alebo telekomunikačnej sieti.

Viac o komunikátoroch.

Ďalej môžu byť vrátniky iba pre jedného účastníka alebo pre viacerých účastníkov. Systém s jedným účastníkom umožňuje väčšinou hovor medzi jednou vstupnou jednotkou a jedným audio/video telefónom. Sú k dispozícii aj verzie ktoré majú viac vstupných jednotiek alebo viac telefónov, no vždy je možný iba jeden hovor. Tieto systémy sú vhodné prevažne pre rodinné domy alebo iné objekty s jedným užívateľom. Pri systéme s viacerými účastníkmi je vstupná jednotka vybavená takým počtom tlačidiel, koľko je v systém užívateľov. Alebo je možné voliť účastníka systému pomocou kódu na klávesnici. Tieto systémy taktiež podporujú viacero vstupných jednotiek ako aj viacero podružných telefónov alebo monitorov pre jedného účastníka. Tieto systémy sú určené hlavne pre bytové domy a objekty s väčším počtom účastníkov, ale aj firiem či kancelárií.

Analógové vrátniky využívajú jednoduchú technológiu prenosu hlasu ako aj videa. Využívajú sa prevažne pri systémoch s jedným, prípadne niekoľkými účastníkmi. V minulosti sa používali aj pre inštalácie s veľkým počtom užívateľov, no ich nevýhodou je nutnosť rozsiahlejšej kabeláže, ale aj neželané odpočúvanie. Väčšinou potrebujú 4+n vodičov, kde n je počet účastníkov. Kvalita kabeláže má vplyv aj na prenosové vlastnosti a môže tak negatívne ovplyvniť aj samotnú komunikáciu, napríklad rušením, vrčaním, a podobne. V prípade vidovrátnikov je video prenášané klasickým koaxiálnym káblom.

Digitálne systémy priniesli rad výhod a vylepšení. Samotný prenos audio aj video signálu je kvalitnejší a bez rušenia a bez možnosti odpočúvania iným účastníkom. V systémoch s viacerými účastníkmi fungujú v takzvanom adresnom režime, kde každý účastník má svoju adresu. Táto adresa je priradená k tlačidlu na vstupnej jednotke alebo vytáčaná numerickou klávesnicou. Väčšinou už tieto systémy obsahujú aj displej a účastníka si môžete vybrať tiež rovno z menného zoznamu. Ich výhodou je aj jednoduchšia kabeláž, niektorým postačuje iba dvoj-vodičové vedenie (krúteným párom), niektoré sa zapájajú cez distribučné moduly a vyžadujú maximálne 6 vodičov. Adresné systémy umožňujú často aj volania medzi účastníkmi.

IP riešenia pre domové vrátniky predstavujú unikátnu možnosť integrovať túto technológiu do jednej siete s ostatnými komunikačnými technológiami. Ušetria sa tak náklady na samostatnú kabeláž a prinášajú veľkú variabilitu použitých komponentov iných výrobcov a ďalšie pridružené funkcie. Samozrejmosťou je prenos hlasu aj obrazu. Hovor od vstupnej jednotky môžete prijať na takmer všetkých zariadeniach pripojených v lokálnej PC sieti, ale napríklad aj na mobilnom telefóne. Výhodou je možnosť nastavenia externého presmerovania v prípade neprítomnosti a zvýšiť tak bezpečnosť svojho majetku. Základom systému je IP vstupná jednotka a lokálna pobočková IP ústredňa. Na prijatie hovoru je možné použiť bežné IP telefóny a videotelefóny, rovnako tak ďalšie zariadenia v sieti, ako PC a NB, ale aj tablety a smart telefóny

Odporúčané produkty

 

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.