Systém ozvučenia Matrix System

 

Profesionálny zvukový systém MATRIX SYSTEM

matrix

Riešenia prostredníctvom zariadení Matrix System sú výnimočné schopnosťou ozvučiť členité objekty s viacerými zónami a taktiež zabezpečiť zónové ozvučenie a Multiroom riešenia pre rodinné domy, využívajú tzv. distribučné viac kanálové zosilňovače. To všetko s maximálnym ohľadom na kvalitu, dizajn, spoľahlivosť a jednoduchosť.

Profesionálne zvukové systémy pre viac zónové ozvučenie sú vhodné pre reštaurácie, školiace a konferenčné priestory, úrady, hotely, čerpacie stanice PHM, ale aj rodinné domy - tam všade ponúkame ozvučenie ktoré sa prispôsobí požiadavke zákazníka.

Vďaka technológii aktívnej linky SEAL, ktorá umožňuje prenos audio signálu na väčšie vzdialenosti bez straty jeho kvality alebo parametrov prostredníctvom zosilňovačov integrovaných priamo v koncových reproduktoroch, je možné systém použiť aj tam, kde by bol za iných okolností použitý 100V rozvod, ale s neporovnateľne lepšími parametrami. Na kratšie vzdialenosti, s použitím kvalitného kábla, je signál vedený priamo do reproduktorov z viac kanálových zosilňovačov.

Ako zdroj signálu je možné použiť rôzne multimediálne prehrávače, CD/MP3/DVD prehrávače, tunery a multitunery, ale aj mikrofóny. Samozrejmosťou je lokálne ovládanie pomocou ovládačov prepojených zbernicou, ako aj možnosť pripojenia lokálneho zdroja signálu. Tieto systémy je možné začleniť do ďalších prvkov domácej automatizácie a inteligentnej elektroinštalácie.

Unikátnou vlastnosťou vybraných produktov Matrix System je MDC - Modular Desigh Construction. Do základne možno zabudovať jednoduchým spôsobom rozširujúce moduly, ktorých počet určuje parametre systému. Takýmto spôsobom možno zariadenie "vyskladať" presne potrebe zákazníka a zaručiť tak aj priaznivú cenu.

Rovnakým spôsobom možno spájať aj ovládače rady MS 8. Ďalšou nespornou výhodou MDC je fakt, že zariadenia možno rozširovať aj v neskoršom období a takto systém rastie spolu s potrebami daného objektu kde je nainštalovaný. Jednotlivé moduly sú dodávané samostatne, v závislosti od požadovaného množstva.


 

MULTIROOM – ozvučenie pre rodinné domy

Hudbu v celom dome zabezpečí jedna centrálna audio zostava pre viacero samostatných miestností. K dispozícii sú rôzne typy ovládačov a reproduktorov. Jednoduchosť, prehľadnosť, kvalita a dostupnosť vo všetkých častiach domu, sú hlavnými charaktermi systému. Všetko je zabudované do interiéru, nič neruší, nezavadzia, iba hudba, ako si ju prajete počuť. To všetko je Multiroom profesionálne zvukové riešenie.

Názorná ukážka Multiroom riešenia pre rodinné domy

schema multiroomM88AL zap 1900px

Výrazným zvýšením užívateľského komfortu ovládania multiroom systému M 8.8AL je možnosť využitia smartphonov a tabletov spoločnosti Apple a tiež fungujúcich na systéme Android. Zariadenia Matrix System, ktoré majú konektivitu na Ethernet možno veľmi efektívne ovládať pomocou dotykových panelov za pomoci kontrolérov a softvéru od americkej spoločnosti BitWise Controls. Unikátny systém BitWise umožňuje využitie dotykových panelov bez nutnosti zakupovania licencií.

Viac informácií o systéme BitWise.


 

Matrix System komponenty

Riadiaca jednotka MULTIROOM - M 8.8AL

Je to základňa ktorá vďaka unikátnemu modulárnemu riešeniu MDC - Modular Design Construction, umožňuje vytvoriť systém s počtom výkonových zosilňovačov podľa konkrétneho objektu jednoduchým zabudovaním príslušného počtu modulov výkonových zosilňovačov M 4040AMP do základne M 8.8AL. Ovládanie je riešené voliteľnými nástennými ovládačmi, diaľkovými ovládačmi (infra), univerzálnymi ovládačmi Pronto (wifi), počítačom cez web server, alebo systémom domácej automatizácie. Maximálnu konektivitu zabezpečujú sériové porty RS 232, rozhranie ethernet a USB. Možnosť doplnkového ozvučenia ďalších zón zaručuje prítomnosť tzv. aktívnej linky SEAL 4. Lokálny audio vstup v každej zóne zvyšuje atraktivitu hlavne pre využitie osobných prehrávačov (iPod). Priame dátové prepojenie s multitunerom MT 4L. Odporúčané sú reprosústavy vyššej kategórie s min. príkonom 40 W. Robustná kovová konštrukcia výšky 2U, možnosť zabudovať jednotku do stojanu typu rack 19".

Určené pre:

 • rodinné domy
 • hotely
 • penzióny
 • reštaurácie
 • kaviarne

 

Technické parametre:

 • 8 stereo vstupov1img m8.8a
 • 2 až 8 stereo výstupov - zón
 • výkon pre 1 zónu: 2 x 40 W , 4 Ohmy
 • Local Input v každej zóne
 • ethernet 10/100 Mb
 • M-BUS zbernica (RS 485)
 • RS 232
 • IR OUTPUT programovateľné
 • PRONTO prostredie
 • WEB server
 • SEAL 4 Output 100W

 

 

Multituner MT

Unikátny FM prijímač s možnosťou osadiť až štyrmi tunermi, je určený pre viac zónové ozvučovacie systémy, ozvučenie MULTIROOM a ako zdroj rozhlasových vysielaní pre inteligentné inštalácie.


Unikátny systém MDC- Modular Design Construction, umožňuje vytvoriť audio zostavu s voliteľným počtom rozhlasových prijímačov podľa konkrétnej požiadavky užívateľa. Jednoduchým dodatočným zabudovaním 1 - 3 ks tunerových jednotiek TUN do základne typu MT 4 (štandardne je jeden modul TUN zabudovaný výrobcom) možno získať multituner s 1 - 4 nezávislými rozhlasovými prijímačmi v jednej základni.

Ovládanie je riešené nezávisle pre každú tunerovú jednotku pomocou tlačidiel na prednom paneli, tiež pomocou infra diaľkového ovládača, univerzálnymi ovládačmi PRONTO  (wifi), počítačom cez web server, alebo systémom domácej automatizácie. Maximálnu konektivitu zabezpečuje sériový port RS 232 a rozhranie ethernet.
Obe rozhrania možno použiť na výhodné priame prepojenie s každou riadiacou jednotkou ozvučenia typu MULTIROOM série M 8.8A a M 8.8AL. Tu je okrem prenosu riadiacich signálov zabezpečené aj zobrazovanie RDS správ na nástenných ovládačoch MB 8 a tiež ostatných ovládačoch s LCD displejom, napr. PRONTO.

Kvalitný grafický LCD displej na prednom paneli zobrazuje základné údaje o nastavených predvoľbách pre každú zabudovanú tunerovú jednotku, RDS a frekvenciu. Displej je tiež neoceniteľný pri manuálnom nastavovaní a ukladaní rozhlasových staníc do pamätí tunera. Robustná kovová konštrukcia výšky 1U, možnosť zabudovanie do stojanu typu rack 19".

Určené pre:

 • rodinné domy1mt 4n ethernet
 • hotely
 • penzióny
 • reštaurácie
 • kaviarne
 • štúdiá

 

Technické parametre:

 • 1 až 4 zabudované FM stereo tuneryimg 0053
 • 15 predvolieb (pre každý tuner nezávisle)
 • RDS s výstupom na ethernet a RS 232
 • Rozhranie RS 232
 • Rozhranie ethernet 10/100  (iba modely s označením L)
 • IR ovládanie
 • PRONTO prostredie
 • WEB server

 

 

Multriroom – ovládacie prvky

K multiroom riešeniam sú dostupné komfortné nástenné zónové ovládače MS 8 a MS DISP. Modulárny systém MDC - Modular Design Construction, umožňuje vytvoriť zo samostatného ovládača MS 8 pomocou pridaného zobrazovacieho modulu MS DISP ovládač s rozšírenými funkciami a ovládaním - MB 8. Výhodou je, že toto rozšírenie je možné urobiť aj dodatočne. Ovládanie je riešené pomocou štyroch kvalitných tlačidiel s podsvieteným hmatníkom. Nástenný ovládač slúži zároveň ako prijímač pre zónové diaľkové IR ovládače M IR. Údaje o zvolených parametroch sa zobrazujú na segmentovom LED displeji a zároveň podrobnejšie na grafickom LCD displeji (vrátane údajov o RDS z pripojeného tunera MT 4).

Ďalšie funkcie: automatické ovládanie podsvietenia LCD, voľba intenzity podsvietenia hmatníkov. Funkcia LOCAL umožňuje využívať ako zdroj zvukového signálu lokálny - osobný prehrávač, napríklad iPhone, TV, PC... Zaujímavá je aj funkcia kalendára s možnosťou voľby funkcie ALARM v nastavených časoch pre jednotlivé dni.

Dizajn je maximálne prispôsobiteľný ostatným ovládacím prvkom v miestnosti vďaka unifikovanej modulovej konštrukcii 45 x 45 mm, na ktorú možno zvoliť rámčeky podľa vkusu zákazníka. Napríklad rámčeky NIKO, Legrand, Bi Ticino... (nie sú súčasťou produktu).

Určené pre:

 • rodinné domyms8 bms disp-800x600
 • hotely
 • penzióny
 • reštaurácie
 • kaviarne

 

Technické parametre:

 • M - Bus, zbernicové káblové pripojenie k M 8.8ALmb8 d
 • 4-tlačidlové ovládanie
 • grafický podsvietený LCD displej (MS DISP)
 • segmentový LED displej (MS 8)
 • IR senzor
 • Local Input - voľba zónového audio vstupu
 • zapnúť / vypnúť
 • hlasitosť
 • výber zdroja audio signálu
 • basy, výšky
 • sleep
 • budík
 • dátum
 • čas
 • RDS (z tuneru MT 4)

 


 

Ďalšie komponenty MATRIX pre profesionálne zónové ozvučenie

Distribučný zónový zosilňovač MATRIX 41AN so samostatným ovládaním hlasitosti pre 4 nezávislé vetvy, nútený vstup. Zosilňovač je určený pre ozvučenie priestorov, ktoré je nutné rozdeliť do zón so samostatnou reguláciou hlasitosti. Maximálny počet zó je 4. Počet zón je možné rozšíriť o podradené zóny pomocou nástenného ovládača MS1 AP. Vlastnosti


Určené pre:

 • rodinné domy1m41atn
 • hotely
 • penzióny
 • reštaurácie
 • kaviarne
 • benzínové pumpy

 

Technické parametre:

 • 4 stereo linkové vstupy (RCA) nastaviteľná vstupná úroveň 200 mV – 1 V
 • 1 mikrofóny vstup, ovládanie priority, nútený odposluch (násuvný radový konektor)
 • 4 výstupy SEAL 1 (zásuvný radový konektor)
 • Nástenné ovládače: základný MS 1A a s prioritou núteného vstupu: MS 1AP
 • regulácia basov, výšok
 • regulácia centrálnej hlasitosti
 • regulácia hlasitosti pre jednotlivé zóny
 • výber vstupného signálu
 • funkcia núteného odposluch
 • SEAL Output 150W : reproduktory s integrovaným zosilňovačom AMP10A
 • max. 25 reproduktorov (ďalšie rozšírenie pomocou LINK24N)
 • Možnosť zabudovania do 19” Racku – pomocou Rack úchytov

 

 

Distribučný zónový zosilňovač MATRIX 41ATN so samostatným ovládaním hlasitosti pre 4 nezávislé vetvy a zabudovaným FM tunerom. FM tunerom, nútený vstup. Zosilňovač so zabudovaným tunerom je určený pre ozvučenie priestorov, ktoré je nutné rozdeliť do zón so samostatnou reguláciou hlasitosti. Maximálny počet zón so samostatne ovládanou úrovňou hlasitosti je 4. Počet zón je možné rozšíriť o podradené zóny pomocou nástenného ovládača MS1 AP.

Vlastnosti a určenie: rovnaké ako model MATRIX 41AN

Vlastnosti tunera

 • frekvenčný rozsah (FM): 87,5 - 108,0 MHz1m41atn2
 • citlivosť: 15,2 sBf (IHF)
 • odstup signál / šum: mono - 73 dB (IHF-A)
 • počet predvolieb: 15
 • zobrazovací prvok: červený 7-segment displej

 

 

Matrx M 44A

Distribučný zónový zosilňovač z lokálnym výberom programu a ovládaním hlasitosti, prioritným vstupom a odposluchom.

Vlastnosti:

 • 4x stereo Input 1m44a
 • 1x mikrofony vstup
 • 1x SEAL 4 Output 150W
 • odposluchový reproduktor na prednom paneli s výberom signálu
 • Ovládače nástenné (SEAL): MS 4APN, MS 4AP

 

 


 

Príslušenstvo

AMP 10 AN - Integrovaný zosilňovač pre aktívnu linku SEAL. Je to zabudovateľný výkonový zosilňovač pre aktívnu linku SEAL

Parametre:

 • regulácia vstupnej citlivosti AMP10
 • Vstupy a výstupy
 • vstup SEAL 1   
 • výstupný výkon 10W/4OHM
 • výstupný výkon 6W/8HM
 • Napájanie DC 24V
 • Rozmery 40 mm x 30 mm x 50 mm (š x v x h)

 

 

LINK 24AN - Linkový zdroj napätia pre aktívne reproduktory linky SEAL.
Napájací zdroj pre rozšírenie  SEAL linky o 25 reproduktorov.

Parametre:

 • vstup aktívnej linky SEALlink24
 • výstup aktívnej linky SEAL 150W
 • servo ovládanie pri zapnutí distribučného zosilňovača
 • trvalé zapnutie bez servo funkcie
 • Napájanie ~ 230 V, 50 Hz
 • Rozmery 163 x 101 x 293 mm(š x v x h)
 • Hmotnosť (kg) 4
 • Možnosť zabudovania do 19” Racku – pomocou Rack úchytov

 

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.