Alcatel-Lucent OmniPCX Office - OXO

 

Spoločnosť Alacatel – Lucent je lídrom na trhu telekomunikačných systémov pre malé, stredné aj veľké spoločnosti.

Systém Alcatel OmniPCX Office (OXO) je predstaviteľom moderného riešenia telefónnej pobočkovej ústredne (PBX), určeného pre malé a stredné prevádzky do 200 užívateľov. Je to digitálny komunikačný systém využívajúci technológiu vychádzajúcu z ISDN, čiže digitálnu sieť s integrovanými službami, ktorá umožňuje zlúčiť hlasové, dátové, textové aj obrazové komunikačné siete do jednej. To znamená, že sa správa ako multimediálny a multiplatformový komunikačný systém na prenosu hlasu a dát pomocou bežne dostupných komutačných sietí a rovnako aj v IP prostredí počítačových sietí LAN a WAN.

PBXOXO

Alcatel OmniPCX Office ponúka klasické funkcie typu manažér-sekretárka, poskytuje tiež možnosť vytvárania pracovných skupín s jediným telefónnym číslom, napríklad oddelenie predaja, servisu. Umožňuje funkcie ako monitorovanie telefónu, rovnako tak štandardné funkcie ako presmerovanie a prevzatie hovoru, vysielanie oznamu (aj hudby), upozornenie na nezodpovedané hovory, uvítacie správy, nahrávanie hovorov.

Systém ponúka v základe aj funkcie ako integrovaná hlasová pošta (Voice Mail), textová a faxová pošta (Text Mail), informačný systém o účastníkoch s možnosťou voľby účastníka menom priamo z telefónneho prístroja, ARS – Automatic Route Selection – automatický výber komunikačnej trasy pre šetrenie, CTI aplikácie pre integráciu s PC.

 

PBX Alcatel OXO po HW stránke ponúka tiež :

 • 19“ prevedenie do distribučnej rack-ovej skrine - 3 veľkostné verzie prevedenia
 • modulárny systém s možnosťou dodatočného rozširovania
 • integrovaný systém diaľkového dohľadu a diagnostiky a vysoký stupeň prevádzkovej spoľahlivosti
 • DECT komunikácia s vlastnými bázovými stanicami
 • sledovanie prevádzkových parametrov - výstup pre integrovaný aj externý tarifikačný softvér

 

Možnosti pripojenia do VTS :

 • ISDN rozhraním BRA alebo PRA
 • analógovým rozhraním
 • VoIP rozhraním

 

Systém OmniPCX Office umožňuje pripojiť účastnícke rozhrania :

 • analógové
 • digitálne (vlastné digitálne rozhranie Alcatel)
 • ISDN
 • VoIP koncové zariadenia pre prenos hlasu, dát, aj obrazu

 

V ponuke zariadení je na výber z niekoľkých prevedení systémových digitálnych telefónov.

alcatel-4068alcatel-4029 side03ALU 4008 40181-200x129DECT300

2N Omega Lite / 2N Omega 48

 

Spoločnosť 2N TELEKOMUNIKACE je známi česky výrobca telekomunikačných systémov s dlhoročnou tradíciou, so širokou ponukou produktov pre malé aj veľké spoločnosti, rovnako tak pre koncový zákazníkov.

Telefónne ústredne 2N® Omega Lite a 2N® Omega 48 predstavujú moderné riešenie komunikácie pre menšie firmy a kancelárie. Ústredňa Omega Lite/48 je malým a ľahko prenosným komunikačným systémom, charakteristickým plnou výbavou a "zdedením" všetkých pozitívnych vlastností od svojho predchodcu  - ATEUS OMEGA.  Telefónna ústredňa umožňuje aj menšej spoločnosti či firme len s niekoľkými ľuďmi využívať plný komfort a komunikovať na úrovni súčasnej doby. Už v základe ponúka prepracovaný šetriaci automat (LCR), umožňujúci aj veľmi špecifické nastavenie smerovania hovorov, optimálne využívanie širokej ponuky služieb ústredne, riadenie komunikácie firmy podľa presne stanovených kritérií vrátane možných obmedzení v čase alebo pre určité smery či telefónne čísla. Zároveň zabezpečí šetrenie nákladov na telekomunikačné poplatky vybratím najoptimálnejšej (najlacnejšej) cesty pre každý hovor. Rovnako dobre sa uplatní ako pri bežnom zabezpečovaní prevádzky,  tak aj pri náročnejšom nastavovaní riadenia prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov, presmerovaní hovorov, realizovania konferenčných hovorov. S funkciou IVR môžete vytvoriť jednoduchý systém automatickej spojovateľky s uvítacou správou a následným smerovaním hovoru na základe voľby volajúceho. Systém je možné rozšíriť o VoIP kartu a s plnohodnotnou podporou IP služieb tak využívať všetky výhody modernej komunikácie.

PBXOmega

PBX sa vyznačuje aj :

 • kompaktným a elegantným dizajnom s displejom pre zobrazovanie údajov
 • nástenným alebo 19“ prevedením do distribučnej rack-ovej skrine
 • integrovaný systém diaľkového dohľadu a diagnostiky, systémom zálohovania konfigurácie
 • výkonným šetriacim automatom (LCR) pre inteligentné smerovanie hovorov
 • vlastným bufferom pre záznam údajov až o 3000 hovoroch
 • plná podpora VoIP - po doplnení VoIP modulu získate až 8 IP SIP kanálov a max. 60 užívateľov
 • využívanie interných GSM brán 2N s 1xSIM alebo s 2xSIM
 • možnosť využívania reléových a logických vstupov, audio vstupov a výstupov - až 8 kanálov
 • Omega Lite má max. kapacitou 24 vstupných/výstupných portov s rôznou variabilitou konfigurácie
 • Omega 48 má max. kapacitou 48 vstupných/výstupných portov s rôznou variabilitou konfigurácie

 

Možnosti pripojenia do VTS :

 • ISDN rozhraním BRA – max. 6
 • analógovým rozhraním
 • VoIP rozhraním
 • interná GSM brána - max. 12 kanálov

 

PBX systém Omega Lite/48 umožňuje pripojiť účastnícke rozhrania :

 • analógové (s funkciou CLIP)
 • digitálne (vlastné digitálne rozhranie)
 • VoIP koncové zariadenia pre prenos hlasu

 

V ponuke koncových zariadení je na výber z niekoľkých prevedení systémových digitálnych telefónov.

 350x240-System-phones-1omega48 telefony XL01

2N Helios analógové komunikátory

 

Spoločnosť 2N TELEKOMUNIKACE je známi česky výrobca telekomunikačných systémov s dlhoročnou tradíciou, so širokou ponukou produktov pre malé aj veľké spoločnosti, rovnako tak pre koncový zákazníkov.

Súčasťou telekomunikačných systémov môžu byť aj dverné a bezpečnostné komunikátory – interkomy. Interkomy 2N® Helios nahrádzajú klasické systémy domových komunikátorov (vrátnikov) v objektoch, kde je inštalovaná pobočková telefónna ústredňa (PBX). Vďaka využitiu služieb existujúcej analógovej alebo IP ústredni šetrí nielen náklady na nové riešenie, ale ponúka aj ďalšie služby, napríklad presmerovanie alebo prepojenie hovoru.

 


 

2N® Helios

Sympatický a inteligentný vrátnik

2N® Helios je moderný analógový dverný interkom s jedinečným dizajnom a funkciami. Tento komunikačný systém podporuje prenos hlasu, ale aj videa. Môže byť vybavený aj prístupovým systémom s klávesnicou pre kódový zámok alebo čítačkou kariet.

Vďaka svojej modularite umožňuje vytvoriť dverný systém podľa potrieb užívateľa, a to nielen svojou veľkosťou, ale aj rôznymi ovládacími prvkami a funkciami. Každý modul je možné doplniť aj kamerou, displejom alebo čítačkou kariet. Dvere je možné otvárať zadaním kódu na stolovom telefóne, ale aj diaľkovo cez mobilný telefón v závislosti od nastavenia PBX. Interkom vám bude spoľahlivo slúžiť doma a rovnako tak vo firme či veľkom kancelárskom komplexe. Systém je možné rozšíriť až na 54 tlačidiel a k dispozícii je aj verzia s klávesnicou. K výrobe dverného interkomu 2N® Helios je použitá vysoko kvalitná oceľ, ktorá odolá vonkajším vplyvom, čo zaručuje dlhodobú životnosť a stabilný vzhľad. Pre zvýšenie odolnosti je ho možné doplniť aj antivandal krytom.

Dverný interkom 2N® Helios môže byť pripojený na analógovú štátnu linku, pobočkovú ústredňu, GSM bránu alebo do LAN siete pomocou ATA prevodníka. K dispozícii je v prevedení s 1, 3, 6 tlačidlami a môže mať aj integrovanú klávesnicu ktorá umožňuje voľbu telefónneho čísla priamo z komunikátora. Pre jednoduché programovanie je k dispozícii hlasové menu, ktoré vás prevedie nastavením parametrov priamo z Vášho telefónu.

Komunikátory 2N® Helios sa vyznačujú:

 • Štýlový dizajn
 • Ploché prevedenie
 • Funkcia Handsfree
 • Modularita systému
 • Možnosť rozšíriť aj o video
 • Vzdialená správa
 • Bohaté príslušenstvo


Technické parametre:

 • Napájanie z telefónnej linky: min. 20V (zavesený stav)
 • Šírka pásma 300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)
 • Relé spínač: 9 - 48V / 2A AC, DC (možnosť doplniť aj ďalší spínač)
 • Podsvietenie: 12-24V / 1A AC, DC
 • Rozsah prevádzkových teplôt: -20 až + 60 ºC
 • Stupeň krytia: IP 53
 • Rozmery: (1 modul) 210x100x29 mm (v x š x h)
 • Hmotnosť max. 500 g

 

 Helios-1bHelios-1b-keypadHelios-3bHelios-3b-keypadHelios-6bHelios-6b-keypad
Extendr-16-tlacitek  Extendr-8-tlacitekinfopanelHelios Antivandal keypad large2N® Helios Uni

 

Jednoduchý a všestranný analógový komunikátor.

2N® Helios Uni je dverný interkom určený pre prenos hlasu a ovládanie dverí pomocou analógovej telefónnej linky. Tento komunikátor funguje na princípe analógového telefónu a preto sa jednoducho integruje do existujúceho telefónneho systému. Taktiež je ho možné pripojiť k analógovej GSM bráne alebo priamo na pevnú linku.

2N® Helios Uni je určený pre náročnejšie prevádzkové podmienky a dosahuje stupeň krytia IP 54. Väčšina parametrov je zhodná s bežnou verziou komunikátora 2N® Helios a k dispozícii je v dvoch prevedeniach a to s 1 alebo 2 tlačidlami. Premyslená konštrukcia umožňuje montáž interkomu pod omietku (s montážnou skrinkou), tiež tak do sádrokartónu, alebo na povrch s využitím povrchovej montážnej skrinky. Užívatelia ocenia možnosť zosilnenia hlasitosti pri inštalácii v hlučnom prostredí a jasne podsvietené tlačidlá. K dispozícii je jedno relé na ovládanie zámku a ochranný spínač (tamper) pre kontrolu neoprávneného vniknutia.

Technické parametre:

 • Napájanie z telefónnej linky: min. 20V (zavesený stav)
 • Šírka pásma 300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)
 • Relé spínač: 9 - 48V / 2A AC, DC
 • Podsvietenie: 12-14V / 5mA DC
 • Rozsah prevádzkových teplôt: -25 až + 55 ºC
 • Stupeň krytia: IP 54
 • Rozmery: 193x115x39 mm (v x š x h)
 • Hmotnosť max. 500 g

 

Helios uni 1tl a 2tl XLHelios-uni-wall


 

2N® Helios Force

Najodolnejší strážca dverí pre analógové prostredie.

Dverný interkom 2N® Helios Force zaručí spoľahlivé zabezpečenie vstupu do objektu a pomocou analógovej telefónnej linky zrozumiteľnú komunikáciu. Splňuje maximálne možné krytie na trhu podľa normy IP65, vďaka čomu je odolný nielen voči nepriaznivému počasiu, vode a prachu, ale aj voči mechanickému poškodeniu aj vandalizmu. Preto je vhodný na miesta, ktoré vyžadujú odolnosť a bezpečnosť pri vstupných dverách, napríklad v priemyselnom prostredí či vo vezení.

Interkom 2N® Helios Force obsahuje jedno integrované relé pre ovládanie zámku dverí alebo brány a je ho možné rozšíriť aj o ďalší prídavný spínač pre ovládanie ďalšieho zariadenia. Systém sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou, stačí nainštalovať na požadované miesto a pripojiť na analógovú pobočkovú ústredňu (PBX), GSM bránu alebo pevnú linku. Všetky funkcie interkomu 2N® Helios Force sa nastavujú vzdialene cez telefón a hlasové menu. Interkom je vybavený jedným mikrofónom, výkonným 1W reproduktorom a podsvietenými tlačidlami. Montáž interkomu je možná pod omietku aj do sádrokartónu, ale aj na povrch. K dispozícii sú verzie s 1 alebo 4 tlačidlami a verzia s 1 tlačidlom a klávesnicou.

Komunikátory 2N® Helios Force sa vyznačujú:

 • Vysoko odolný hliníkový kryt v antivandal prevedení
 • Najvyššia odolnosť na trhu podľa normy IP65
 • Dvojdrôtové analógové zapojenie do PBX/GSM/PSTN
 • Vzdialená správa pomocou hlasového menu
 • Univerzálny spínaný výstup
 • K dispozícii bezpečnostní relé a prídavný spínač


Technické parametre:

 • Napájanie z telefónnej linky: min. 20V (zavesený stav)
 • Šírka pásma 300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)
 • Relé spínač: 9 - 48V / 2A AC, DC (možnosť doplniť aj ďalší spínač)
 • Podsvietenie: 12-14V / 150mA , DC
 • Rozsah prevádzkových teplôt: -25 až + 55 ºC
 • Stupeň krytia: IP65
 • Rozmery: 217x109x83 mm (v x š x h) , 242x136x83 mm (v x š x h) s rámčekom
 • Hmotnosť max. 2500 g

Helios-IP-Force-1bHelios-force-4bHelios-Force-1b-keypad


 

 

2N® Helios Safety

Nepriehľadnuteľná pomoc v krízových situáciách

Analógový interkom 2N® Helios Safety môžete využiť nielen pre zabezpečenie vstupu do objektu, ale hlavne ako zariadenie ktoré dokáže v prípade núdze zabezpečiť obojsmernú komunikáciu pomocou analógovej telefónnej linky.

Nepriehľadnuteľná oranžová farba a modro podsvietené tlačidlo zaručí, že ho každý ľahko nájde a jednoduchým stisnutím tlačidla sa dovolá pomoci. Interkom je vysoko odolný voči vode, prachu i mechanickému poškodeniu a vyhovuje krytiu podľa IP65.

Núdzový interkom 2N® Helios Safety je ideálnym riešením nielen pre privolanie pomoci k výrobnej linke v ťažkom priemysle či v prevádzke so zníženou viditeľnosťou, ale aj ako interkom na nejakom evakuačnom mieste. SOS interkom 2N® Helios Safety sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou, stačí nainštalovať na požadované miesto a pripojiť na analógovú pobočkovú ústredňu (PBX), GSM bránu alebo pevnú linku. Všetky funkcie interkomu sa nastavujú vzdialene cez telefón a hlasové menu. Interkom je vybavený jedným mikrofónom a výkonným 1W reproduktorom. Montáž interkomu je možná pod omietku aj do sádrokartónu, ale aj na povrch. K dispozícii je iba s 1 tlačidlomnehrdzavejúcej ocele.

Komunikátory 2N® Helios Safety sa vyznačujú:

 • Vysoko odolný hliníkový kryt v antivandal prevedení
 • Najvyššia odolnosť na trhu podľa normy IP65
 • Výrazná oranžová farba
 • Dvojdrôtové analógové zapojenie do PBX/GSM/PSTN
 • Vzdialená správa pomocou hlasového menu
 • Univerzálny spínaný výstup
 • K dispozícii bezpečnostní relé a prídavný spínač


Technické parametre:

 • Napájanie z telefónnej linky: min. 20V (zavesený stav)
 • Šírka pásma 300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)
 • Relé spínač: 9 - 48V / 2A AC, DC (možnosť doplniť aj ďalší spínač)
 • Podsvietenie: 12-14V / 150mA , DC
 • Rozsah prevádzkových teplôt: -25 až + 55 ºC
 • Stupeň krytia: IP65
 • Rozmery: 217x109x83 mm (v x š x h) , 242x136x83 mm (v x š x h) s rámčekom
 • Hmotnosť max. 2500 g

 

Helios-safety

GSM brány 2N

 

Spoločnosť 2N TELEKOMUNIKACE je známi česky výrobca telekomunikačných systémov s dlhoročnou tradíciou, so širokou ponukou produktov pre malé aj veľké spoločnosti, rovnako tak pre koncový zákazníkov.

Súčasťou telekomunikačných systémov bývajú aj GSM brány, ktoré zabezpečujú alternatívne spojenie s využitím výhodnejších volaní do mobilných sietí alebo sa využívajú v prípade keď nie je možné pripojiť ústredňu k bežnej PSTN / ISDN sieti. Samozrejmosťou je prijímanie a posielanie SMS správ aj pripojenie do siete Internet. Brána môže slúžiť aj na monitorovanie nejakého zariadenia cez kontaktné vstupy.

Spoločnosti 2N Telekomunikace má vo svoje produkcii širokú škálu GSM brán pre rôzne využitia.

 • Analógové GSM brány
 • Digitálne - ISDN GSM brány
 • VoIP GSM brány

 


 

2N® EasyGate

je kompaktné telekomunikačné zariadenie podporujúce bežné kancelárske aktivity.

2N® EasyGate je jednokanálová analógová GSM brána pre prenos hlasu, dát a analógového faxu. Môže slúžiť ako alternatíva pre zákazníkov ktorí nemajú pevné pripojenie alebo požadujú alternatívne pripojenie za účelom šetrenia nákladov, alebo ako záloha linky. Umožňuje hlasové volania, pripojenie k Internetu aj prenos analógového faxu. Pomocou SMS aplikácie umožňuje tiež prijímať a odosielať SMS správy. Brána ponúka funkcionality ako pevná linka a navyše ponúka úsporu nákladov pri volaniach do mobilných sietí. Je to ideálne riešenie pre malé domáce aj mobilné kancelárie bez pevnej linky.

GSM brána disponuje:

 • GSM modul 850/900/1800/1900 MHzeasygate
 • Napájanie 10-16V DC (adaptér 100-240 V/12V/0,5A v balení alebo možnosť pripojiť na 12 V aku.)
 • 1x SMA konektor pre anténu
 • 1x FXS(RJ 12) port pre linku (telefón, PBX), podporuje DTMF aj impulznú voľbu
 • 1x RS232 pre konfiguráciu aj dáta
 • Spínaný vstup pre posielanie SMS

 

 

Podporuje:

 • Hlasové volania
 • Analógový Fax
 • Dátové spojenie GPRS trieda 10 aj CSD

 


 

2N® SmartGate

Využite všetky možnosti, ktoré ponúkajú súčasné moderné komunikačné riešenia.

Analógová brána SmartGate je Vašou cestou k úsporám nákladov a vyššiemu štandardu Vašich vlastných služieb.

2N® SmartGate je analógová GSM brána, ktorá umožňuje nie len šetriť vaše peniaze, ale dokáže tiež zaistiť pripojenie k Internetu, prenos analógového faxu aj SMS správ. Je kompatibilná so všetkými bežnými ústredňami, ktoré disponujú analógovým rozhraním.

GSM brána 2N® SmartGate má oproti EasyGate dva typy analógových portov FXO aj FXS, čo umožňuje zapojenie v tzv. DialThru režime. Napríklad ak PBX nemá už žiadne voľne porty, môžete bránu zapojiť medzi PBX a pevnú telekomunikačnú sieť, bez toho aby bolo nutné programovať PBX. Ušetríte tak jeden PBX port a hovory do mobilných sietí budú smerované cez bránu. Veľmi užitočnou funkciou, je aj služba 2N® Mobility Extension. Táto služba vie automaticky presmerovať hovor na Váš mobilný telefón, takže budete kedykoľvek k zastihnutiu. A k tomu Váš mobilný telefón získa vlastnosti vašej pevnej stanice, takže môžete v prípade potreby hovor prepojiť na svojho kolegu.

GSM brána disponuje:

 • GSM modul 850/900/1800/1900 MHzeasygate
 • Napájanie 10-16V DC (adaptér 100-240 V/12V/0,5A v balení alebo možnosť pripojiť na 12 V aku.)
 • 1x SMA konektor pre anténu
 • 1x FXS (RJ12) port pre linku (telefón, PBX), podporuje DTMF aj impulznú voľbu
 • 1x FXO (RJ12) port pre pripojenie verejne siete
 • 1x RS232 pre konfiguráciu aj dáta
 • Spínaný vstup pre posielanie SMS

 

 

Podporuje:

 • Hlasové volania
 • Analógový Fax
 • Dátové spojenie GPRS trieda 10 aj CSD

 


 

2N® EasyGate PRO

je vhodná do prostredia, v ktorom je dôležitá odolnosť voči výpadkom elektrickej energie.

2N® EasyGate je jednokanálová analógová GSM brána pre prenos hlasu, dát a analógového faxu. Môže slúžiť ako alternatíva pre zákazníkov ktorí nemajú pevné pripojenie alebo požadujú alternatívne pripojenie za účelom šetrenia nákladov, alebo ako zálohu.

Oproti 2N® EasyGate je navyše vybavená záložným napájaním, takže je odolná voči výpadkom elektrickej energie. Brána v tomto prípade prejde na záložné napájanie a zároveň informuje o výpadku pomocou SMS správy, na nastavené číslo. Obsahuje tiež indikátor sily signálu, ktorý Vám pomôže nájsť najvhodnejšiu polohu antény. Brána ponúka funkcionality ako pevná linka a navyše ponúka úsporu nákladov pri volaniach do mobilných sietí. Je to ideálne riešenie pre malé domáce aj mobilné kancelárie bez pevnej linky.

GSM brána disponuje:

 • GSM modul 850/900/1800/1900 MHzEasyGate-PRO
 • Napájanie 10-16V DC (adaptér 100-240 V/12V/0,5A v balení)
 • Záložné napájanie - 4x AA batérie
 • 1x SMA konektor pre anténu
 • 1x FXS (RJ12) port pre linku (telefón, PBX), podporuje DTMF aj impulznú voľbu
 • 1x USB typ B pre konfiguráciu aj dáta
 • Spínaný vstup pre posielanie SMS

 

 

 

Podporuje:

 • Hlasové volania
 • Analógový Fax
 • Dátové spojenie GPRS trieda 10 aj CSD

 


 

2N® VoiceBlue MAX

2N® VoiceBlue MAX je analógová a VoIP brána určená hlavne pre malé a stredné firmy, ktoré chcú ušetriť za volania bez nutnosti investovať do novej pobočkové ústredne. Táto štvor-kanálová brána podporuje nielen o mobilné (GSM/UMTS), ale aj VoIP siete. Pomocou jednej brány v kompaktnom prevedení tak môžete využiť služby až štyroch rôznych operátorov a znížiť Vaše účty za telefónne hovory až o 40 %.

Nastaviteľné balíčky voľných minúť umožňujú využívať možnosti všetkých štyroch SIM kariet na maximum. Navyše, brána 2N® VoiceBlue MAX vie rozlíšiť nie len volania vo vlastnej sieti a mimo nej, ale rovnako tak aj bezplatné volania na vybraná čísla.

Analógová VoIP brána 2N® VoiceBlue MAX je vybavená inteligentným šetriacim automatom pre smerovanie hovorov (LCR – Least Cost Routing), ktorý spoľahlivo vyhľadá najlacnejšiu možnú cestu pre odchádzajúci hovor. Zaujímavá je aj funkcia spätného volania CallBack. Bránu je možné použiť aj ako záložnú linku v prípade výpadku Vašej pevnej linky. Umožňuje aj posielanie a príjem SMS správ. Samozrejmosťou je ľahká inštalácia (do 19“ racku), intuitívne nastavenie cez webové rozhranie a iba jedna GSM/UMTS anténa.

GSM brána disponuje:

 • 4x GSM modul 850/900/1800/1900/2100 MHzvoiceblue-max
 • Napájanie 12V DC (adaptér 100-240 V/12V/2A v balení)
 • 1x SMA konektor pre anténu
 • 4x FXS (RJ12) port pre linku (telefón, PBX), podporuje DTMF aj impulznú voľbu
 • 1x LAN port pre pripojenie do lokálnej PC siete, pre konfiguráciu aj VoIP (SIP protokol)

 

 

 


ISDN GSM brány

 

2N® BRI Lite

2N® BRI Lite zúročuje mnohoročné výrobné know-how spoločnosti 2N Telekomunikace v segmente GSM a UMTS brán. Všetky jej funkcie sú zamerané na jeden spoločný ciel – zjednodušiť a zlacniť komunikačné riešenia a potreby aj Vašej spoločnosti.

Rovnako ako ostatné GSM brány ju môžete pripojiť k bežnej pobočkovej ústredni, ktorá má digitálne ISDN BRI rozhranie. Súčasne môžete zvoliť, či chcete bránu pripojiť do portu TE alebo NT.

Medzi funkcie 2N® BRI Lite nechýba napríklad počítanie voľných minút na vložených SIM kartách či posielanie a príjem SMS správ z PC. Určite oceníte aj službu, ktorá na príslušné číslo mobilného telefónu zasiela správa o zmeškanom hovore a to aj s číslom volajúceho. V prípade zahraničných ciest zas služba CallBack môže eliminovať roamingové poplatky. Okrem toho viete bránu pripojiť aj do PC siete a s využitím VoIP – SIP účtu tak získate ďalšie hlavné alebo záložné pripojenie do telekomunikačnej siete.   

GSM brána disponuje:

 • 2x GSM modul 850/900/1800/1900/2100 MHzBRI Lite
 • Napájanie 12V DC (adaptér 100-240 V/12V/2A v balení)
 • 2x SMA konektor pre anténu
 • 1x NT alebo 1x TE S0 rozhranie
 • 1x LAN port pre pripojenie do lokálnej PC siete, pre konfiguráciu aj VoIP (SIP protokol)

 

 

 


 

2N® BRI Enterprise

Rozdiel medzi 2N® BRI Enterprise a 2N® BRI Lite je v tom, že Enterprise verzia umožňuje využívať TE aj NT port súčasne v takzvanom priechodnom (DialThru) režime. Tento režim umožňuje ušetriť nielen hovorné, ale aj porty pobočkovej ústredne. V tomto režime brána automaticky rozpozná, že volané číslo má byť smerované do mobilnej alebo VoIP siete.

Samozrejmosťou sú všetky ostatné funkcie varianty BRI Lite. Počítanie voľných minút, šetriaci automat, služba CallBack aj Mobility Extension, pohodlné odosielanie a príjem SMS správ z PC. Rovnako tak možnosť pripojiť cez VoIP-SIP účet.

GSM brána disponuje:

 • 2x GSM modul 850/900/1800/1900/2100 MHzBRI Enterprise
 • Napájanie 12V DC (adaptér 100-240 V/12V/2A v balení)
 • 2x SMA konektor pre anténu
 • 1x NT a 1x TE S0 rozhranie
 • 1x LAN port pre pripojenie do lokálnej PC siete, pre konfiguráciu aj VoIP (SIP protokol)

 

 

 2N® BlueTower

2N® BlueTower je optimálne riešenie pre stredne veľké spoločnosti s vyššou frekvenciou hovorov do mobilných sietí.

Jedná sa o GSM/UMTS bránu, ktorá dokáže výrazným spôsobom znížiť náklady na telefónne hovory. Jej účinný šetriaci automat dokáže vyhľadať najlacnejšiu cestu a pre spojenie použije vždy tu najvýhodnejšiu SIM kartu.

Dve rozhrania ISDN PRI umožňujú inštalovať zariadenie medzi PBX a PSTN, čím sa ušetrí aj ďalší PRI port na PBX. Okrem toho nemusíte znovu konfigurovať PBX, čo môže byť výhodné, hlavne ak je už PBX zastaraná.

Medzi ďalšie funkcie patria CallBack, vďaka ktorému eliminujete roamingové poplatky, zaujímavou funkciou brány je aj posielanie SMS správ aj hromadných SMS správ z e-mailových klientov, nechýba štandardný šetriaci automat pre voľbu najvýhodnejšej cesty.

GSM brána disponuje:

 • 2 – 8 kanálov, GSM modul 850/900/1800/1900/2100 MHzbluetower2
 • Napájanie 100-240 V AC , (záloha 48V DC)
 • 8x SMA konektor pre anténu
 • 1x NT a 1x TE S0 rozhranie
 • 1x LAN port pre pripojenie do lokálnej PC siete, pre konfiguráciu

 

 

 


VoIP GSM brány

 

2N® VoiceBlue Next

Je to správne riešenie pre Vašu IP ústredňu.

2N® VoiceBlue Next, patrí do novej generácie VoIP GSM brán. Prinesie Vám možnosť znížiť náklady na volania do mobilných sietí a je kompatibilná so širokou škálou IP pobočkových ústrední. Jej jednoduché a intuitívne nastavenie cez webové prostredie umožňuje veľmi rýchle nasadenie do VoIP PBX systému.

2N® VoiceBlue Next disponuje štandardnými funkciami ako je šetriaci automat, ktorý dokáže smerovať hovory podľa času, pred čísla alebo voľných minúť. Služba CallBack dokáže znížiť roamingové poplatky pri cestách do zahraničia. Umožňuje tiež volania s použitím VPN služieb. Zaujímavou funkciou je tiež Mobility Extension, s ktorou sa váš mobilný telefón stane plnohodnotnou náhradou pevnej stanice, aj s podporou aplikácií pre operačný systémy Symbian a Windows Mobile.

GSM brána disponuje:

 • 2/4 x GSM modul 850/900/1800/1900/2100 MHz2n-voiceblue-next
 • Napájanie 12V DC (adaptér 100-240 V/12V/2A v balení) alebo PoE
 • 1x SMA konektor pre anténu
 • 1x LAN port pre pripojenie do lokálnej PC siete, pre konfiguráciu aj VoIP (SIP protokol)

 


 

2N® BlueTower VoIP

2N® BlueTower VoIP je ideálnym produktom pre stredne veľké spoločnosti s vyššou frekvenciou hovorov do mobilných sietí. Táto GSM/UMTS brána využíva VoIP rozhranie, ktoré dokáže výrazným spôsobom znížiť náklady za telefónne hovory. Jej účinný šetriaci automat dokáže vyhľadať najlacnejšiu cestu a pre spojenie použije vždy tú najvýhodnejšiu SIM kartu.

Medzi ďalšie funkcie patria CallBack, vďaka ktorému eliminujete roamingové poplatky, zaujímavou funkciou brány je aj posielanie SMS správ aj hromadných SMS správ z e-mailových klientov, nechýba štandardný šetriaci automat pre voľbu najvýhodnejšej cesty.

GSM brána disponuje:

 • 2 – 8 kanálov, GSM modul 850/900/1800/1900/2100 MHzbluetower-voip
 • Napájanie 100-240 V AC , (záloha 48V DC)
 • 2x SMA konektor pre anténu
 • 1x NT a 1x TE S0 rozhranie
 • 1x LAN port pre pripojenie do lokálnej PC siete, pre konfiguráciu
 • 1x VoIP (SIP protokol) karta s 4x LAN switch

 

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.