TESLA

Vytlačiť

 

Tradičný domáci výrobca dorozumievacích systémov, TESLA Stropkov, a.s., ponúka už dlhé roky osvedčené domové vrátniky využívajúce digitálnu aj analógovú komunikáciu a to v rôznych prevedeniach tlačidlových panelov aj domácich telefónov.

 

Digitálne dvojvodičové systémy DDS (2-BUS)

Dvojvodičový dorozumievací systém je možné zostaviť z domácich telefónov, sieťového napájača a elektrického vrátnika - tlačidlového tabla. Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajšie elektrické vrátniky (max. 7) majú z hľadiska užívateľa rovnaké vlastnosti ako hlavný, montujú sa napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod. Hlavnou výhodou dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče.

Prínosom je aj zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu – volanie medzi účastníkmi. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby pre max. počet 120 domácich telefónov.

Výhody dvojvodičového systému

  • jednoduchá inštalácie (len dva vodiče),
  • interkom,
  • zábrana odpočúvania,
  • funkcia bytového zvončeka,
  • štyri domáce telefóny v byte,
  • priama alebo kódová voľba,
  • osem elektrických vrátnikov v systéme,
  • zvukové informácie o prevádzke systému,

 

 Digitálne DDS sú dostupné v prevedenia KARAT a GUARD.

                 karatkod                        guard-tt16-v


Elektrický vrátnik DDS FILIP US KARAT je konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka, čo umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu. Svojou veľkosťou, dizajnom a povrchovou úpravou patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky.

Prevedenie s kódovou voľbou umožňuje pohodlnú inštaláciu, jednoduché programovanie a obsluhu. Využívanie trojmiestnych kódov(systémových čísel) pre vyzvonenie domáceho telefónu poskytuje flexibilitu a predurčuje tento systém pre objekty s veľkým počtom účastníkov (bytové domy, administratívne budovy, priemyselné komplexy).

Prevedenie s priamou tlačidlovou voľbou je tak isto konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka a počet tlačidlových modulov v tlačidlovom table s priamou voľbou závisí od počtu účastníkov podobne ako pri analógovom type. Voľba domáceho telefónu (DT) sa vykonáva príslušným účastníckym tlačidlom.

DDS KARAT je dostupný v povrchovej úprave antika medená, antika striebornáINOX (nerezové). Montáž tabla je možné previesť pod povrch a doplniť aj strieškou alebo na povrch do montážnej skrinky aj so strieškou. Systém je tiež kompatibilný s prístupovým systémom BES a DEK SIEŤ a môže byť pripojený k PC cez Monitor DDS.

                karat 32 priama show img              20100110-4fk21290bes dds

 

Elektrický vrátnik FILIP GUARD, je rovnako ako KARAT, dostupný s číselnou klávesnicou aj s tlačidlovým panelom pre priamu voľbu účastníka. Ponúka aj rovnaké funkcie a služby ako systém KARAT. Tablo je vyrobené z hrubého eloxovaného hliníka a montáž tabla je možné previesť pod povrch a doplniť aj strieškou, alebo na povrch do montážnej skrinky aj so strieškou.

                 guard-evfilip              guard-tt7           guard-kodova-volba-popisny-modul 01


 

Elektrický vrátnik KARAT je dostupný aj vo verzii video vrátnika.

                   ttddv-karat inox kv     

DDV Video systém DDV KARAT umožňuje audio a video komunikáciou medzi návštevou a účastníkom. DDV KARAT je postavený na princípe dvojvodičového audiosystému DDS a preto je možné vzájomné prepojenie týchto dvoch systémov. To vytvára predpoklad variability adresného videosystému, v ktorom môže byť k jednému videovrátniku pripojených 7 vedľajších audiovrátnikov, 45 videotelefónov a 55 audiotelefónov. Systém je tiež kompatibilný s prístupovým systémom BES a DEK SIEŤ a môže byť pripojený k PC cez Monitor DDS. Tablo je možné zostaviť z modul kamery a moduly tlačidiel kódovej aj priamej voľby v akejkoľvek kombinácii. Takáto variabilita umožňuje priamu aj kódovú voľbu súčasne v rámci jedného tlačidlového tabla.

 


 

 

Domáci telefón DDS slúži na hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom, na spínanie elektrického zámku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivými domácimi telefónmi a spĺňa aj funkciu bytového zvončeka. Domáci telefón je potrebné pri inštalácií jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla, ktorým určujeme príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátnika. Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domáci telefón. V byte je možné k hlavnému domácemu telefónu priradiť max. 3 vedľajšie domáce telefóny, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 domáce telefóny. To isté platí aj pre videotelefóny.

                    4fp11083 up            4fp21103          4fp21121 front            4fp21142           4fp21144

Digitálne vrátniky a videovrátniky spolupracujú s domovými telefónmi v niekoľkých prevedeniach a dizajnoch.


 

Analógové systémy DDZ sú dostupné v prevedení KARAT, GUARD, TT85 a TT94.

Analógový elektrický vrátnik je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Modul EV je osadený menovkami, tlačidlami pre vyzvonenie príslušného domáceho telefónu (DT) a tlačidlom podsvetlenia. Pri zatlačení vyzváňacieho tlačidla na module EV dochádza ku zvukovej signalizácií, ktorá nás upozorňuje na vyzvonenie príslušného DT. Systém tvoria domáce telefóny, sieťový napájač a elektrický vrátnik / tlačidlové tablo. K dispozícii je aj modul pre ovládanie zámku pomocou 4-miestneho číselného kódu. Analógový systém vyžaduje kabeláž 4+n, kde n je počet účastníkov (domových telefónov) v systéme.

tt85-tt32    ev94 strieskapod  karat 32 priama show img   guard-tt16-v

Domáce telefóny pre analógové systémy sa vyrábajú v štyroch dizajnoch DT ESO, DT ELEGANT, DT 93 a DT 85. Sú k dispozícii v rôznych funkčných prevedeniach a to so bzučiakom alebo bez, s tlačidlami protistanice, zábranou odpočúvania.

                4fp11083 up             4fp21103           4fp21038                4fp21121 front

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.