TESLA

 

Tradičný domáci výrobca dorozumievacích systémov, TESLA Stropkov, a.s., ponúka už dlhé roky osvedčené domové vrátniky využívajúce digitálnu aj analógovú komunikáciu a to v rôznych prevedeniach tlačidlových panelov aj domácich telefónov.

 

Digitálne dvojvodičové systémy DDS (2-BUS)

Dvojvodičový dorozumievací systém je možné zostaviť z domácich telefónov, sieťového napájača a elektrického vrátnika - tlačidlového tabla. Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajšie elektrické vrátniky (max. 7) majú z hľadiska užívateľa rovnaké vlastnosti ako hlavný, montujú sa napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod. Hlavnou výhodou dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče.

Prínosom je aj zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu – volanie medzi účastníkmi. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby pre max. počet 120 domácich telefónov.

Výhody dvojvodičového systému

 • jednoduchá inštalácie (len dva vodiče),
 • interkom,
 • zábrana odpočúvania,
 • funkcia bytového zvončeka,
 • štyri domáce telefóny v byte,
 • priama alebo kódová voľba,
 • osem elektrických vrátnikov v systéme,
 • zvukové informácie o prevádzke systému,

 

 Digitálne DDS sú dostupné v prevedenia KARAT a GUARD.

                 karatkod                        guard-tt16-v


Elektrický vrátnik DDS FILIP US KARAT je konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka, čo umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu. Svojou veľkosťou, dizajnom a povrchovou úpravou patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky.

Prevedenie s kódovou voľbou umožňuje pohodlnú inštaláciu, jednoduché programovanie a obsluhu. Využívanie trojmiestnych kódov(systémových čísel) pre vyzvonenie domáceho telefónu poskytuje flexibilitu a predurčuje tento systém pre objekty s veľkým počtom účastníkov (bytové domy, administratívne budovy, priemyselné komplexy).

Prevedenie s priamou tlačidlovou voľbou je tak isto konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka a počet tlačidlových modulov v tlačidlovom table s priamou voľbou závisí od počtu účastníkov podobne ako pri analógovom type. Voľba domáceho telefónu (DT) sa vykonáva príslušným účastníckym tlačidlom.

DDS KARAT je dostupný v povrchovej úprave antika medená, antika striebornáINOX (nerezové). Montáž tabla je možné previesť pod povrch a doplniť aj strieškou alebo na povrch do montážnej skrinky aj so strieškou. Systém je tiež kompatibilný s prístupovým systémom BES a DEK SIEŤ a môže byť pripojený k PC cez Monitor DDS.

                karat 32 priama show img              20100110-4fk21290bes dds

 

Elektrický vrátnik FILIP GUARD, je rovnako ako KARAT, dostupný s číselnou klávesnicou aj s tlačidlovým panelom pre priamu voľbu účastníka. Ponúka aj rovnaké funkcie a služby ako systém KARAT. Tablo je vyrobené z hrubého eloxovaného hliníka a montáž tabla je možné previesť pod povrch a doplniť aj strieškou, alebo na povrch do montážnej skrinky aj so strieškou.

                 guard-evfilip              guard-tt7           guard-kodova-volba-popisny-modul 01


 

Elektrický vrátnik KARAT je dostupný aj vo verzii video vrátnika.

                   ttddv-karat inox kv     

DDV Video systém DDV KARAT umožňuje audio a video komunikáciou medzi návštevou a účastníkom. DDV KARAT je postavený na princípe dvojvodičového audiosystému DDS a preto je možné vzájomné prepojenie týchto dvoch systémov. To vytvára predpoklad variability adresného videosystému, v ktorom môže byť k jednému videovrátniku pripojených 7 vedľajších audiovrátnikov, 45 videotelefónov a 55 audiotelefónov. Systém je tiež kompatibilný s prístupovým systémom BES a DEK SIEŤ a môže byť pripojený k PC cez Monitor DDS. Tablo je možné zostaviť z modul kamery a moduly tlačidiel kódovej aj priamej voľby v akejkoľvek kombinácii. Takáto variabilita umožňuje priamu aj kódovú voľbu súčasne v rámci jedného tlačidlového tabla.

 


 

 

Domáci telefón DDS slúži na hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom, na spínanie elektrického zámku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivými domácimi telefónmi a spĺňa aj funkciu bytového zvončeka. Domáci telefón je potrebné pri inštalácií jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla, ktorým určujeme príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátnika. Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domáci telefón. V byte je možné k hlavnému domácemu telefónu priradiť max. 3 vedľajšie domáce telefóny, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 domáce telefóny. To isté platí aj pre videotelefóny.

                    4fp11083 up            4fp21103          4fp21121 front            4fp21142           4fp21144

Digitálne vrátniky a videovrátniky spolupracujú s domovými telefónmi v niekoľkých prevedeniach a dizajnoch.


 

Analógové systémy DDZ sú dostupné v prevedení KARAT, GUARD, TT85 a TT94.

Analógový elektrický vrátnik je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Modul EV je osadený menovkami, tlačidlami pre vyzvonenie príslušného domáceho telefónu (DT) a tlačidlom podsvetlenia. Pri zatlačení vyzváňacieho tlačidla na module EV dochádza ku zvukovej signalizácií, ktorá nás upozorňuje na vyzvonenie príslušného DT. Systém tvoria domáce telefóny, sieťový napájač a elektrický vrátnik / tlačidlové tablo. K dispozícii je aj modul pre ovládanie zámku pomocou 4-miestneho číselného kódu. Analógový systém vyžaduje kabeláž 4+n, kde n je počet účastníkov (domových telefónov) v systéme.

tt85-tt32    ev94 strieskapod  karat 32 priama show img   guard-tt16-v

Domáce telefóny pre analógové systémy sa vyrábajú v štyroch dizajnoch DT ESO, DT ELEGANT, DT 93 a DT 85. Sú k dispozícii v rôznych funkčných prevedeniach a to so bzučiakom alebo bez, s tlačidlami protistanice, zábranou odpočúvania.

                4fp11083 up             4fp21103           4fp21038                4fp21121 front

easydoor

 

Easydoor je moderný dvojvodičový audio a video dorozumievací systém.

 

Základné vlastnosti 2-vodičového video vrátnika easydoor™

 • nepolarizované 2-vodičové zapojenie, krútený pár, D 1 mm, max.150 m,
 • kapacita systému až 32 účastníkov,
 • možnosť zapojenia až 3 podružných monitorov,
 • zapojenie až 4 dverných tlačidlových jednotiek v systéme,
 • ovládanie dverných zámkov s voliteľným časom otvorenia,
 • zabudovaný RFID bezkontaktný prístupový systém,
 • interkom medzi účastníkmi,
 • pripojiteľnosť až 6 CCTV kamier k systému,
 • automatické ovládanie schodiskového osvetlenia s možnosťou zapojenia odchodového tlačidla,
 • konfigurácia a zálohovanie údajov cez PC a autodiagnostika systému,

 

V ponuke je veľký výber rôznych dverných jednotiek a domových telefónov.

 

1 a 2 tlačidlové dverné jednotky vhodné pre rodinné domy

DJ 1T a DJ 2T

 • farebná CCD kamera, nastaviteľná +/- 30°,dj1tdj2t
 • LED biele podsvietenie kamery,
 • pozinkovaný antivandal kryt a protidažďová strieška,
 • nastaviteľná dĺžka otvorenia zámku a nezávislé ovládanie relé 2 zámkov,
 • regulácia hlasitosti reproduktora a nastavenie citlivosti mikrofónu,
 • prepínač voľby typu otvárania zámku NO/NC,
 • napájanie zo zbernice,

 

DJ 1T ID a DJ 1TF

 • 1 a 2 tlačidlová dverná jednotka,
 • RFID čítačka pre otvorenie zámkov alebo kódová klávesnica (max. 40 kódov),dj 1t key webdj 1t id web
 • dotyková klávesnica s nastaviteľnou citlivosťou,
 • nezávislé otváranie 2 zámkov,
 • farebná CCD kamera so záberom 72° biele led prisvietenie,
 • modré podsvietenie s regulovateľnou dĺžkou svietenia,
 • pridávanie užívateľov pomocou master karty,
 • prevedenie leštená oceľ so strieškou ako príslušenstvo,
 • dočasné kódy zámkov pre jednorazové použitie,

 

DJ 1TF

 • 1 – tlačidlová dverná jednotka,dj1tf
 • montáž pod omietku,
 • nezávislé otváranie 2 zámkov,
 • nastaviteľná kamera farebná CCD kamera,
 • oranžovo podsvietená menovka,
 • prevedenie kov,
 • krytie IP55,

 

Dverná jednotka s numerickou klávesnicou

DJ LCD ID

 • farebná kamera CCD 1/3, možnosť zmeny uhlu kamery,djlcdid big
 • farebný LCD displej, 128×128 bodov,
 • numerická klávesnica,
 • RFID čítačka pre otvorenie zámku,
 • celohliníkový kryt,
 • ovládanie zámku, kontakty NC / NO,
 • napájanie zo zbernice,

 

Viactlačidlové dverné jednotky

DJ 4T ID a DJ 8T ID

 • 4 a 8 tlačidlová dverná jednotka,dj8tdj4t
 • farebná CCD kamera, nastaviteľná +/- 30°,
 • RFID bezkontaktná čítačka prístupových kariet,
 • celohliníkový antivandal kryt,
 • regulácia hlasitosti reproduktora a mikrofónu,
 • ovládacie relé zámku NO/NC, max. 300 mA,
 • tlačidlo pre vyhľadávanie pripojených monitorov,
 • tlačidlo pridania master prístupovej karty,
 • nastaviteľná dĺžka otvorenia zámku,
 • prepínač voľby typu otvárania zámku NO/NC,
 • DIP prepínač pre adresáciu dvernej jednotky,
 • napájanie zo zbernice,

 

DJ 12T EXT a DJ 24T EXT

 • 12 a 24 tlačidlové rozširujúce tablo pre DJ 4T ID a DJ 8T IDdj24dj121
 • celohliníkový antivandal kryt
 • podsvietenie menoviek
 • kábel na prepojenie s dvernou jednotkou
 • napájanie z dvernej jednotky

 

 


 

Vnútorné jednotky

e TEL

 • kompatibilita so všetkými easydoor 2 vodičovými zariadeniami,e-tel web
 • audio telefón k 2 vodičovému systému easydoor,
 • prevedenie s mikroslúchadlom,
 • informatívny, jednoriadkový LCD displej,
 • dotykové ovládanie,
 • možnosť odlišného nastavenia vyzváňacích tónov,
 • podsvietenie tlačidiel, nezávislé ovládanie 2 zámkov
 • interkom, vnútorné volanie
 • nastaviteľná hlasitosť zvonenia
 • nastaviteľná hlasitosť hovoru
 • napájanie zo zbernice
 • montáž na stenu alebo držiak easy STAND

 

VM 40

 • handset videomonitor so slúchadlom,VM-40
 • 4″ farebný LCD displej,
 • prevedenie biely plast,
 • dotykové ovládanie tlačidiel,
 • bez pamäte,
 • interkom medzi bytmi,
 • textové menu,
 • kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu,
 • výstup na doplnkové prizvonenie,
 • TV výstup videosignálu,
 • nezávislé ovládanie 2 zámkov,
 • nastaviteľná hlasitosť hovoru,
 • napájanie zo zbernice,
 • montáž na stenu alebo držiak easy STAND,

 

VM 35

 • handsfree video monitor,VM-35
 • kompaktný a ultratenký dizajn,
 • 3.5 “farebný LCD displej,
 • nezávislé ovládanie 2 zámkov,
 • interkom funkcie a funkcia monitorovania vstupu,
 • až 4 monitory v rámci jedného užívateľa,
 • skupinové vyzváňanie/ vzájomné volania v rámci užívateľa
 • TV-výstup pre monitorovanie,
 • pripojenie prídavného vyzváňacieho tlačidla,
 • výstup pre doplnkový externý zvonček 12VDC/300mA
 • napájanie zo zbernice,

 

VM 7T

 • dotykový handsfree video monitor,vm7t-old-menu
 • kompaktný dizajn a 7″ farebný LCD displej,
 • nezávislé ovládanie 2 zámkov,
 • interkom funkcie a funkcia monitorovania vstupu,
 • až 4 monitory v rámci jedného užívateľa,
 • skupinové vyzváňanie/ vzájomné volania v rámci užívateľa,
 • TV-výstup pre monitorovanie,
 • pripojenie prídavného vyzváňacieho tlačidla,
 • výstup pre doplnkový externý zvonček 12VDC/300mA,
 • napájanie zo zbernice,

 

VM 7T BM

 • komfortný 7″ dotykový handsfree video monitor,VM7TBM2
 • nové “black berry” menu,
 • zabudovaná pamäť pre cca 800 snímok,
 • sekvenčné nahrávanie po zazvonení (až 4 snímky),
 • podpora SD pamäťovej karty (max 2 GB),
 • funkcia foto rámika,
 • softvér pre manažment a úpravu fotografií,
 • funkcia rozdielneho nočného zvonenia,
 • nezávislé ovládanie 2 zámkov,
 • interkom funkcie a funkcia monitorovania vstupu,
 • až 4 monitory v rámci jedného užívateľa
 • skupinové vyzváňanie/ vzájomné volania v rámci užívateľa,
 • TV-výstup pre monitorovanie,
 • pripojenie prídavného vyzváňacieho tlačidla,
 • výstup pre doplnkový externý zvonček 12VDC/300mA,
 • napájanie zo zbernice,

 

Príslušenstvo

 • protidažodvý kryt,erainusb-120x80.jpg
 • externá kamera,
 • separátor napájania,
 • video distribútor s 1 alebo 4 výstupmi,
 • multifunkčný video distribútor pre externé kamery,
 • napájací zdroj,
 • programovací prevodník RS485

 dj-1ta webdj-cam webps524sp18-120x170.jpgvd01-120x170.jpgvd04 smallvd2kr-120x61.jpg

Comelit

 

 comelit

 

Comelit je dlhoročný taliansky výrobca domových audio a video telefónov. Spoločnosť určuje smer v oblasti vývoja a dizajnu elektronických vrátnikov, kontroly prístupy a telefónnych ústrední.

Veľkou výhodou systému je 2-vodičové vyhotovenie zbernice, Simple Bus, umožňujúce kombinovať audio a video systém, ako aj veľká modularita dverných jednotiek, možnosť použitia RFID prístupu, podpora pripojenia až 24 CCTV kamier, neobmedzený počet vchodov a až 240 užívateľov na jeden systém.
VIP systém je pokrokové IP riešenie, určené pre rozsiahle aplikácie a konfigurovateľné cez PC. Elegantný dizajn jednotiek a napájanie video monitorov cez PoE sú ďalšie z mnohých výhod IP systému talianskej značky Comelit.

Hlavné znaky systému:

 • nepolarizovaná dvojvodičová zbernica,
 • vhodné aj na staré kabeláže,
 • digitálny systém zaručuje kvalitný zvuk,
 • vstupné tablá s digitálnym adresárom alebo tlačidlami,
 • kontakt pre pripojenie elektromagnetov alebo priame napájanie pre elektromechanický zámok,
 • do 240 kusov audio telefónov,
 • ľahká a lacná integrácia RFID prístupového systému,

 

Powercom

 • je vonkajšia tlačidlová jednotka s nezameniteľným dizajnom,powercom
 • modré nočné podsvietenie,
 • materiál - hliník a nerezová oceľ, IP54,
 • stavebnicový systém umožňuje viac kombinácií s 1 až 9 modulmi,
 • tablá sú ponúkané v dvoch prevedeniach – tlačidlové alebo kódové,
 • tlačidlové polia s veľkým počtom tlačidiel,
 • hlasový modul vo verzii bez alebo s kamerou,

 

iKALL

 • vstupný panel s nadčasovým dizajnom, ikall
 • duálne modré alebo biele nočné podsvietenie,
 • kvalitné materiály - hliník a nerezová oceľ,
 • stavebnicový systém umožňuje viac kombinácií zostavenia tabla,
 • tablá sú ponúkané v dvoch prevedeniach – tlačidlové alebo kódové,
 • hlasový modul vo verzii bez alebo s kamerou,

 

 

ViP je nový spôsob fungovania videovrátnikov a celý systém komunikuje prostredníctvom ethernetového rozhrania. Dokáže využívať existujúcu dátovú sieť, čiže je možné telefón pripojiť kdekoľvek v rámci existujúcej kabeláže a môže využívať existujúce sieťové prvky ako napríklad switch. Pre pripojenie ďalšieho monitora alebo vonkajšej jednotky, ich postačuje iba zapojiť do dátovej siete a na napájanie. Medzi vnútornými telefónmi je možné interkomové volanie. Systém sa ponúka v dizajne Powercom pre vonkajšie jednotky a vnútorné telefóny sú v dizajne Planux a Easycom.Systém ponúka veľký vyber domových telefónov a videotelefónov:

Planux

 • dotykový videotelefón v exkluzívnom dizajne,planux hore
 • montáž pod omietku (tenký 8mm), alebo s krabičkou na omietku,
 • čierne alebo biele prevedenie,
 • výber ďalších 8 farieb masiek, alebo matné sklenené prevedenie LUX,
 • stojan pre umiestnenie na stôl,

 

 

Smart

 • biely tenký videotelefón,smart hore
 • zabudovanie pod omietku, alebo s krabičkou na omietku,
 • má 9 funkčných tlačidiel pre ďalšie funkcie,
 • stojan pre umiestnenie na stôl,

 

 

Diva

 • netradičný dizajnový videotelefón určený najmä pre moderné interiéry, diva hore
 • v dvoch povrchových úpravách, eloxovaný hliník a matná čierna,
 • funkčné tlačidlá pre otváranie dverí alebo ovládanie iných zariadení,
 • stojan pre umiestnenie na stôl,

 

 

Bravo

 • klasický videotelefón v slúchadlovom prevedení,bravo hore
 • výber rôznych farebných masiek,
 • funkčné tlačidlá pre otváranie dverí alebo ovládanie iných zariadení,
 • verzia pre farebné aj čiernobiele video systémy,

 

 

Genius

 • ekonomický videotelefón v slúchadlovom prevedení,genius hore
 • funkčné tlačidlá pre otváranie dverí alebo ovládanie iných zariadení,
 • verzia pre farebné aj čiernobiele video systémy,

 

 

Style

 • audio telefón v dvoch prevedeniach Basic a Elegance,style hore
 • Basic je základný audio telefón s tromi tlačidlami v bielom prevedení,
 • Elegance je prevedenie s desiatimi tlačidlami,
 • Elegance má možnosť meniť farbu masky, alebo je v celo čiernom prevedení,
 • možné pripojiť do audio systémov a zmiešaných audio-video systémov, alebo kitov,

 

 

Easycom

 • Handsfree audio telefón netradičného dizajnu, easycom hore
 • jednoduchá obsluha pomocou troch tlačidiel,
 • s čiernou alebo bielou povrchovou úpravou,
 • tri funkčné tlačidlá pre otváranie dverí alebo ovládanie iných zariadení,
 • možné pripojiť do audio systémov a zmiešaných audio-video systémov, alebo kitov,

 

 


 

Príslušenstvo:

 • napájacie zdroje,
 • distribučné jednotky,
 • moduly pre pripojenie kamier,
 • moduly pre viac vstupných jednotiek,
 • rámčeky, proti dažďový kryt, stojany,

 

 

Audio a video vrátniky Niko

 

Niko Access Control

Známi Belgický výrobca elektroinštalačných komponentov a riešení Niko, ponúka aj systém audio a video vrátnikov pre rodinné aj bytové domy, či iné objekty.

Dorozumievacie zariadenia vynikajú jednoduchým a veľmi kompaktný dizajnom. Externé jednotky sú k dispozícii s možnosťou inštalácie pod omietku alebo na povrchovú montáž. Môžu byť vo verzii s farebnou kamerou alebo bez kamery. Sú vyrobené z kvalitného eloxovaného hliníka a odolné vandalizmu a poveternostným vplyvom, čo zaručuje vždy štýlovú vizitku pri vašich dverách. Vnútorné jednotky sú v prevedení hands-free čo umožňuje pohodlne komunikovať s vašimi návštevníkmi.

S audio alebo video sadou, máte kompletné riešenie a súpravy sú vopred naprogramované. Môžu byť ľahko rozšírené o ďalšiu vnútornú jednotku, externé audio zariadenia a kontakt pre ovládanie zámku dverí a osvetlenia.

 
 

CW 10224CW 10282CW 10310CW 10301

 

Audio verzia ponúka:

 • dvoj alebo troj-vodičové pripojenie,
 • ovládanie el. zámku (12V~) a kontakt pre ďalšie zariadenie, napríklad zámku, osvetlenia,
 • 20 účastníkov a 2 tlačidlové tablá pre 2-vodičové zapojenie,
 • 80 účastníkov a 4 tlačidlové tablá pre 3-vodičové zapojenie,
 • tablá s rôznym počtom zvončekových tlačidiel od 1-30 (na objednávku až 70),
 • tablo s numerickou klávesnicou a LCD displejom s menným zoznamom užívateľov (do 200 užívateľov),
 • domový telefón v prevedení hands-free alebo so slúchadlom,

 

 CW 10520   CW 10511

 

Video verzia ponúka:

 • používa 6 vodičové zbernicové zapojenie,
 • kvalitnú CCD Sony kameru s IR prisvitom,
 • možnosť pripojiť aj externú kameru,
 • prevedenie a ostatné parametre sú zhodné s audio systémom,
 • domový video telefón - 2 prevedenia hands-free,

 

CW 10570   CW 10571

 

PBX riešenia


Súčasné telekomunikačné technológie nám ponúkajú možnosť zostaviť domového vrátnika aj za pomoci dverného komunikátora a pobočkovej telefónnej ústredne PBX. Tieto riešenia sa využívajú najčastejšie pri podnikových a kancelárskych aplikáciách, nakoľko sa využíva už existujúca PBX. Toto riešenie však nájde uplatnenie aj v rodinných a bytových domoch. Pre samotnú komunikáciu sa využíva analógová alebo IP technológia.

 

Analógový systém.

Využíva analógový dverný komunikátor ktorý má príslušným počet tlačidiel alebo numerickú klávesnicu. Komunikátor je pripojený na analógovou pobočkovu ústredňu (PBX), ktorá musí mať toľko výstupných klapiek, koľko je požadovaný počet užívateľov. Stlačením tlačidla sa vytočí príslušná klapka (užívateľ) a hovor je signalizovaný na telefóne. Celá funkcionalita systému je závislá od nastavenia pobočkovej ústredne.

Toto riešenie tak prináša rad výhod oproti konvenčným systémom. Na ústredni je možné nastaviť rôzne pravidlá kedy je účastník dostupný, presmerovanie hovorov v prípade neprítomnosti alebo po nevyzdvihnutí hovoru. V spojení s externou linkou je možné presmerovanie hovoru do verejnej telekomunikačnej sieti. Volania medzi účastníkmi a tak ako aj pri bežných dorozumievacích systémoch je možná integrácia prístupového systému do dverného komunikátora. Veľký vyber koncových telefónov za priaznivé ceny.

Za nevýhodu je možné považovať vyššiu vstupnú investíciu do ústredne a nutnosť samostatnej kabeláže ku každému užívateľovi.

2N Helios analógové komunikátory

2N Omega Lite / 2N Omega 48

 

IP systém.

Vďaka nástupu moderných IP technológii je možné analógový systém spojený s dverným komunikátorom nahradiť VoIP komunikačným systémom. Princíp činnosti je takmer zhodný, no prináša aj ďalšie výhody pre využitie ako domovy vrátnik v rodinných aj bytových domoch.

Základným prínosom je jeho integrácia do miestnej dátovej siete. Či už vytočíme príslušnú klapku na klávesnici komunikátora, alebo stlačíme príslušné tlačidlo, IP ústredňa zabezpečí spojenie s volaným účastníkom. Hovor od komunikátora je prevedený na dátovú komunikáciu a je ho možné prijať na zariadení pripojenom do siete. To znamená na bežnom IP aj analógovom telefóne v byte, ale aj na PC či notebooku s príslušnou aplikáciou. Rovnako tak aj na smart telefóne cez WiFi sieť alebo 3G pripojenie. Hovor od vraníka Vám tak už nikdy nemusí ujsť aj keď nie ste práve doma. Samozrejmosťou systému je aj podpora video hovorov.

Všetky tieto technológie je možné kombinovať aj medzi sebou podľa potreby, ako aj s inými technológiami, napríklad GSM bránami a dosiahnuť tak požadovanú funkcionalitu systému.

IP komunikátory 2N Helios 

IP PBX systém ATCOM

 

                       pbxvratnik

 

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.