Viac o kabelážnych systémoch

Vytlačiť

 

Základnou funkciou štruktúrovaných kabeláží je prepojiť jednotlivé pripojené zariadenia medzi sebou. Môžu to byť počítače, tlačiarne, telefóny pripojené k pobočkovej ústredni alebo iné zariadenia. Je niekoľko spôsobov ako vytvoriť takéto systémy. Moderné štruktúrované kabelážne systémy sú založené na hviezdicovej typológii. To znamená že každé pracovné miesto má vyhradený prepoj, čo zaručuje jeho univerzálnosť z hľadiska druhu prenášanej informácie aj fyzického umiestnenia. Takýto kabelážny systém je štruktúrovaný hierarchicky a pri projektoch väčšieho rozsahu sú jednotlivé horizontálne trasy (poschodia) prepojene vertikálnou trasou. Preto je potrebné zvoliť druh prenosového média (kábla) pre horizontálne aj vertikálne prepojenia jednotlivo. V náväznosti na to je potrebné vyšpecifikovať káblové trasy, prispôsobiť ich vybraným typom káblov, tak aby spĺňali všetky normy z hľadiska elektromagnetickej kompatibility ako i bezpečnosti. Ďalším obmedzujúcim faktorom pri návrhu je maximálna dĺžka káblového vedenia stanovená na 90m. O kvalite kabeláží a ich použití hovorí jej kategória, čiže kategórie jednotlivých komponentov použitých pri realizácii. Tieto kategórie boli zavedené medzinárodnými normami a štandardmi ISO/IEC a rovnako ANSI/EIA/TIA. V konečnej podobe tak boli zavedené kategórie vedenia aj komponentov.

Kategória 3 a Kategória 4 – dnes už výkonovo a morálne zastaralé  

Kategória 5 – špecifikuje parametre pre kábel a prepojovací hardware do frekvencie 100 MHz (trieda D)

S príchodom gigabitového ethernetu a ratifikáciou noriem v Júni 1999 boli zavedené nové požiadavky na hodnotenie kvality kabeláže a tak boli zavedené kategórie 5E, 6, 7 a 6A, 7A

Kategória 5E – špecifikuje parametre pre kábel a prepojovací hardware do frekvencie 100 MHz, kladie vyššie nároky na parametre než je u kategórie 5
Kategória 6 – špecifikuje parametre pre kábel a prepojovací hardware do frekvencie 250 MHz (trieda E).
Kabelážne systémy kategórie 6 sú určené pre nové prenosové protokoly s rýchlosťou rádovo jednotiek až desiatok gigabitov.
Kategória 7 – špecifikuje parametre pre kábel a prepojovací hardware do frekvencie 600 MHz (trieda F). Táto kategória v súčasnosti ešte nie je plne štandardizovaná. Z dôvodu veľkej šírky pásma musí byť prepracovaný aj prepojovací hardware (napríklad bežné konektory RJ45 už nevyhovujú). Je teda otázkou najbližších rokov zavedenie tohto štandardu do praxe. Ale už dnes sa používajú hybridné kabeláže kategórie 7 inak označenej aj 6A.

Kategória 6A – špecifikuje parametre pre kábel a prepojovací hardware do frekvencie 500 MHz

Kategória 7A – špecifikuje parametre pre kábel a prepojovací hardware do frekvencie 1000 MHz,

Káble a komponenty pre kategóriu 7A sa využívajú aj pre takzvaný multimediálny kabelážny systém, ktorým je možné prenášať aj bežný TV signál a nahrádza tak klasický rozvod s koaxiálnymi káblami. 

 

Vo všeobecnosti, základným prvkom vedenia sú 8- vodičové káble, tvorené 4 skrúcanými pármi a aj tieto páry sú skrúcané medzi sebou. Kvalita a hustota skrúcania je jedným z atribútov kvality prenosu po takomto kábli. Samotné krútenie vodičov zabezpečuje tienenie od EMC rušenia. Čím vyššia prenosová rýchlosť, tým väčšie nebezpečenstvo predstavuje pre signál elektromagnetické rušenie. Preto sa vyrábajú aj káble tienené. Tienenie vodičov je prevedené fóliou, opletením alebo ich kombináciou. Netienené káble sú označované ako UTP a tienené STP/FTP.

Aktuálne kategórie 5E a 6A sa používaju na obojsmerným prenosom po všetkých štyroch pároch súčasne a tak spĺňajú aj požiadavky pre prenos GIGABIT ETHERNETu, 10GIGABIT ETHERNETu, ako aj ďalších budúcich vysokorýchlostných protokolov.

 

Optický rozvod sa zvyčajne používa na vytvorenie hviezdicovej optickej nosnej kabeláže pre budovy. Zabezpečuje fyzické prepojenie príslušných dátových rozvádzačov a tým aj jednotlivých štruktúrovaných kabeláží, prípadne prepoj viacerých budov do jedného komunikačného celku.

Základným médiom je kábel obsahujúci párny počet optických vlákien (bežne 2 až 12). Prenos je uskutočňovaný v jednom smere a teda jedno vlákno je pre vysielané dáta a druhé pre prijímané. Káble sú v rôznom vyhotovení podľa prostredia v ktorom budú aplikované. Rôzne typy vlákna majú rozdielne parametre. Prenosy sú možné na niekoľko kilometrové vzdialenosti a ako zdroje žiarenia sa používajú LED diódy alebo laser. Káble je tiež možné zvárať čiže spájať a ukončovať na rôzne typy konektorov.

 

Odporúčané produkty :

Kabelážny systém KELine

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.