ALLNIS

inteligentné riešenia a systémy

Poskytujeme komplexné služby v oblasti slaboprúdových riešení pre telekomunikácie, bezpečnosť, ale aj multimédia a automatizáciu.

Tel.: +421 (0)903 97 11 67
E-mai: info@allnis.sk

Nové webové sídlo, už čoskoro !

bootstrap html templates